Avisos
Tauler d'anuncis
  • 22 de març de 2019 Convocatòria Ple ordinari març 2019
    Convocatòria a la sessió de Ple de l'Ajuntament de Malla, amb caràcter ordinari, pel proper dimarts dia 26 de març de 2019, a les 20 h., a la sala de Plens del Consistori.
  • 20 de març de 2019 Anunci del Tribunal qualificador del procés de selecció.
    Havent-se procedit pel Tribunal qualificador del procés de selecció, de conformitat amb la base setena de les que regeixen la convocatòria, a la valoració de mèrits al·legats i justificats pels diversos aspirants, es fa públic pel seu general coneixement la puntuació obtinguda.
  • 4 de març de 2019 Aprovació de llista provisional d'admesos i exclosos
    Publicació de la Resolució d'alcaldia núm. 14/2019 del 26 de febrer de 2019 en relació a les sol·licituds d'admissió en les proves de selecció personal interí per a la cobertura del lloc de treball de Secretari-interventor de l'Ajuntament de Malla.
Més anuncis
Destacats
Facebook

Notícies
Més notícies
Tràmits en línia
Agenda
Més activitats