Pressupostos i plantilles

Pressupostos, plantilles i calendaris fiscals de l'Ajuntament de Malla i els seus ens adscrits

En aquesta pàgina trobareu tot allò publicat al BOPB i al DOGC relatiu als pressupostos (transferències de crèdit, ampliacions de crèdit, crèdits extraordinaris...), a les plantilles, així com els calendaris fiscals de l'exercici en curs.

Accedir a la informació

  • No s'han trobat resultats.
Darrera actualització: 15.11.2018 | 09:45
Darrera actualització: 15.11.2018 | 09:45