Modificació puntual de les normes subsidiàries del planejament de Malla

Dilluns, 1 d'agost de 2022 a les 00:00

L'objectiu és poder desenvolupar les edificacions ramaderes d'acord amb les necessitats del sector agrícola i ramader

El municipi de Malla compta amb una activitat rural essencial on predomina el sector econòmic agrícola i ramader. L'actual planejament urbanístic són les normes subsidiàries aprovades l'abril de 1993 i, per tant, la realitat del sector han canviat dràsticament. És per això que el municipi de Malla presenta un document de modificacions puntuals d'acord amb l'article 115 del Reglament de la Llei d'urbanisme.

Així doncs, l'objectiu de la modificació és preparar el planejament urbanístic general per quan es suspenguin les extraordinàries i el sector ramader estigui en disposició de poder desenvolupar les edificacions ramaderes d'acord amb les necessitats actuals el sector.

Cal remarcar que les noves edificacions es portaran a terme en sintonia amb el paisatge i la seva localització sense fer malbé el sòl agrari.

Consulta la memòria del projecte

Darrera actualització: 29.07.2022 | 10:39