Malla signa un preacord amb la Diputació per millorar els camins

Dimecres, 17 d'abril de 2013 a les 00:00
A l’últim ple de l’Ajuntament de Malla, el del mes de març, es va informar del preacord assolit amb la Diputació de Barcelona per al projecte de la millora dels camins que l’Ajuntament va presentar.

 

A l’últim ple de l’Ajuntament de Malla, el del mes de març, es va informar del preacord assolit amb la Diputació de Barcelona per al projecte de la millora dels camins que l’Ajuntament va presentar. El projecte presentat és l’arranjament de dos trams de camins de Malla que presenten un mal estat de manteniment general: el camí que va del Padró de Masferrer fins al seu enllaç al camí antic de Malla, i que passa per Masferrer, Can Ballador i El Ricart, i el tram de camí lateral a la C-17 entre l’Hostal d’en Valls i la carretera de Taradell. 
El pressupost d’arranjament d’aquests camins és de 140.000 euros pel primer i de 40.000 pel segon. El preacord inclou la participació, amb 120.000 euros, de la Diputació i dins del període 2013. Resta pendent, però, l’acord definitiu a partir del qual s’encomanarà la redacció del projecte, la convocatòria de concurs públic d’obres i finalment, la seva execució. 
La sessió plenària també va servir per liquidar el pressupost de l’exercici 2012, que presenta un superàvit de prop de 90.000 euros. Un dels motius que més ha contribuït a aquesta xifra són els majors ingressos obtinguts en la regularització de l’impost de béns immobles (IBI) als edificis del sector Esclat. 
Els representants municipals van aprovar el compte de gestió i recaptació 2012 que l’Ajuntament té encarregat a l’Organisme de Recaptació i de Gestió de tributs de la Diputació de Barcelona. Queden pendent de pagament un bon nombre de taxes i tributs, ja que estem al mes d’abril, i en període voluntari, i bona part d’aquests es liquidaran. La quantitat pendent en període d’executiva és menys important. El ple va concloure que la xifra de morositat és baixa. 
En el temps destinat a precs i preguntes de la sessió, es va informar del Decret del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, que allarga els terminis d’adjudicació de les obres previstes dins el Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC) anterior, fins a finals de l’any 2014. Aquest decret afecta les obres de restauració de la teulada de Pratdesaba, que sofriran un nou retard. 
 
Darrera actualització: 10.09.2018 | 09:38