L'Ajuntament de Malla inverteix en millorar l'eficiència energètica del municipi

Dijous, 22 de desembre de 2022 a les 00:00

La instal·lació de plaques suposarà un estalvi de més de mil euros anuals

L’Ajuntament de Malla ha col·locat plaques fotovoltaiques al municipi per millorar l’eficiència energètica de la vila. Tenint en compte que el consum energètic dels edificis representa una de les majors factures energètiques als municipis i que el preu dels combustibles fòssils s’ha incrementat en els darrers anys, la instal·lació d’aquestes plaques ajudarà a reduir la factura energètica de la vila i convertir Malla en un municipi més sostenible. 

S’han instal·lat 24 panells que generaran la suficient energia perquè els equipaments puguin funcionar sense haver de consumir energia de la xarxa elèctrica. D’aquesta manera es preveu un estalvi de 1.318 € anuals i una reducció d’emissió de 4 tones de CO2. Es preveu que aquest projecte es pugui amortitzar en 16 anys. 

A més de la instal·lació de plaques fotovoltaiques, també s’està millorant la depuradora de la urbanització Riera de Múnter. La depuradora data de l’any 2006 i cal fer-hi millores perquè actualment presenta deficiències de funcionament. 

Entre els problemes de la depuradora hi havia el de l’arqueta inicial, on arriba l’aigua a tractar, que no disposava de sobreeixidor i, quan plovia l’aigua de pluja entrava al sistema quedant col·lapsat d’aigua i de sòlids. Això feia que hi haguessin averies als airejadors submergits. A més, el fet de tenir una reixa estàtica ubicada a aquesta arqueta d’entrada, feia que quedés taponada de sòlids (papers, draps, etc.) que s’havien de retirar manualment de la reixa, cosa que requeria molt manteniment. D'altra banda el sistema d’aireig no disposava de cap control d’engegada i/o parada, provocant un excés de consum energètic de ben segur innecessari.

Per tot això s’ha realitzat un sobreeixidor a l’arqueta d’entrada destí a l’arqueta de sortida, que by-passa el tractament biològic, evitant així l’entrada d’aigües pluvials i la inundació del Biotrit. A més, s’ha instal·lat un filtre de desbast automàtic de tipus escala, de 3 mm de pas de sòlids, col·locat sobre una petita estructura de tal manera que els sòlids cauen per gravetat a un petit contenidor i, l’aigua filtrada és conduïda per gravetat al tractament biològic (Biotrit). Aquest filtre proporciona molt bons rendiments i no requereix manteniment. Per últim s’ha incorporació en el sistema Biotrit un sistema que controla l’engegada i parada dels airejadors submergibles, optimitzant d’aquesta manera el consum energètic.

Darrera actualització: 22.12.2022 | 10:22

Imatges