Exposició pública de l'avanç del POUM

Dimecres, 24 d'agost de 2022 a les 00:00

El Ple de l'Ajuntament celebrat el dia 5 de juliol de 2022 va acordar sotmetre a informació pública el document de l'Avanç del POUM i l'aprovació del Document Inicial Ambiental Estratègic (DIE) a l'objecte que, durant el termini de 30 dies a comptar del dia següent a l'última publicació obligatòria, es puguin formular suggeriments i/o alternatives. Es té en compte la Disposició Addicional Desena de la Llei d'Urbanisme.

Pots consultar l'avanç del POUM com un document adjunt en aquesta secció.

Darrera actualització: 25.08.2022 | 08:23