Es presenten els resultats de la segona campanya d’excavacions al Clascar

Dilluns, 23 de desembre de 2019 a les 00:00

La recerca arqueològica ha permès avançar sobre l’organització i la manera de viure dels primers pobladors romans i fins i tot descobrir la presència de restes de la primera edat del ferro (s. VIII aC).

El dissabte passat, dia 21 de desembre, es van presentar els principals resultats descoberts durant la segona campanya d’excavació al jaciment ibèric i romà de la zona del Clascar de Malla, realitzada en el marc del projecte L’Ausetània romana abans de la fundació d’Auso (ARFA). L’acte, que va reunir una quarantena de persones, va estar encapçalat per l’investigador del projecte, Jordi Principal, del Museu d’Arqueologia de Catalunya, i l’Àngels Pujol, directora de l’excavació.

En aquesta segona campanya de les excavacions, que es van realitzar en un punt diferent de les primeres, es van descobrir unes estructures que podrien correspondre a una zona productiva. Segons les explicacions dels dos arqueòlegs experts, tot apunta a l’existència d’un forn, actiu durant el segle II aC, molt probablement de forja. Cal destacar, com a troballa important, que enguany s’ha localitzat una fíbula de bronze, de tradició orientalitzant, que tipològicament es dataria del segle VIII aC, és a dir, durant la primera edat del ferro, i que és la peça més antiga trobada al jaciment fins al moment. A més, això també porta a pensar que existirien nivells d’ocupació d’aquesta època al Clascar, dada del tot novedosa.

La presentació d'aquest dissabte tancava la segona campanya d'excavacions, que ha donat continuïtat al projecte iniciat l’any 2017, quan en la primera fase es va conèixer la presència romana (militar i civil) a la zona, i es va descobrir un espai d’emmagatzematge, prèvia a la fundació de la ciutat de Vic (l’antiga Auso romana). En un futur continuaran les excavacions en nous punts del Clascar per tal d’estudiar els espais en que s’ha detectat més densitat de construccions i així avançar en el coneixement de la forma de viure i de l’estructuració d’aquest jaciment ibèric i romà republicà.

Els dos arqueòlegs van voler finalitzar l’acte agraint als propietaris de la finca les facilitats i la bona predisposició per tal de fer-hi les excavacions i a l’Ajuntament de Malla pel suport i recolzament en tot moment envers el seu projecte.

Darrera actualització: 13.01.2020 | 08:58