El pressupost municipal pel 2013 puja un 1,7% respecte l’any passat

Dijous, 28 de febrer de 2013 a les 00:00
L’últim ple de l’Ajuntament de Malla va aprovar inicialment l’augment del 1,7% del pressupost per aquest 2013 respecte l’any passat, és a dir, 288.879 euros.

 

L’últim ple de l’Ajuntament de Malla va aprovar inicialment l’augment del 1,7% del pressupost per aquest 2013 respecte l’any passat, és a dir, 288.879 euros. L’alcalde, Lluís Muntal, va justificar aquesta pujada (la màxima permesa per l’Estat), per intentar compensar l’augment de l’IVA i les despeses d’energia, amb la finalitat que les partides ordinàries no pateixin baixades. 
La part destinada a personal puja lleugerament (de 89.940 a 91.210 euros). L’import dedicat a secretaria puja molt poc, puja substancialment el del personal administratiu (per un augment d’hores de treball), es manté el del personal laboral i baixa a la meitat el del personal polític. La principal novetat d’aquest capítol del pressupost és que es deixarà de percebre un ajut de la Generalitat per retribuir el treball de l’alcalde. Al ple es va debatre quina ha de ser en aquest nou pressupost la retribució de l’alcalde i es va acordar reduir-la a la meitat i passar a ser de 6.200 euros l’any. Es va decidir mantenir igual les remuneracions per assistències als plens per part dels regidors. 
En el segon capítol del pressupost (la despesa corrent) és on es preveu la puja dels costos en energia i partides noves, com el consum elèctric dels vials públics del centre comercial o el cost de la cessió d’ús del teatre. 
Es preveu recaptar un 1,7% més que el 2012 per la pujada de l’impost de béns immobles, decretada per l’Estat, l’augment de la taxa de recollida d’escombraries, segons les ordenances fiscals de Malla, i un augment de transferències corrents d’altres administracions. 
El ple també va aprovar la plantilla de personal pel 2013, que és de tres places: una de personal funcionari a mitja jornada, una altra de personal administratiu al 85% de jornada i una tercera de peó de brigada a jornada completa. Es va prendre la decisió d’amortitzar la plaça de tècnic d’urbanisme, vacant des de fa uns anys, per no ser necessària en l’actualitat. 
A la sessió també es va aprovar per unanimitat presentar una sol·licitud d’ajut al Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 2013-2016 per finançar un projecte d’obra pública consistent en la millora de la circulació de vehicles a la zona de l’Ajuntament, mitjançant la construcció d’una rotonda. Les obres costen 80.000 euros. 
 
Darrera actualització: 10.09.2018 | 09:38