El 6 d'abril, revisió ITV de vehicles agrícoles i ciclomotors

Dimecres, 27 de gener de 2021 a les 00:00

Prevencontrol oferirà el servei de revisió s'instal·larà al pàrquing de l'Esclat de 9 del matí a 2 del migdia.

El dimarts 6 d'abril, l'empresa Prevencontrol portarà a Malla la seva Unitat Mòbil per efectuar les revisions ITV als vehicles agrícoles (tractors i remolcs).

Segons regula l’article 6è. del Reial decret 2042/94, de 14 d’octubre (BOE núm. 275) actualitzat pel RD 711/2006, de 9 de juny, la revisió ITV és obligatòria per als vehicles agrícoles (tractors i remolcs). La inspecció tècnica periòdica es fa d’acord a la següent freqüència:

Vehicles de fins a 8 anys: Exempt
Vehicles de 8 a 16 anys: Biennal
Vehicles de més de 16 anys: Anual

La Unitat Mòbil també podrà efectuar la inspecció periòdica obligatòria als ciclomotors de 49 cm3 , segons el previst per l’Ordre IUE/40/2007, de 27 de febrer, per la qual es fixa la data d’entrada en vigor de l’obligatorietat de la inspecció tècnica periòdica dels ciclomotors de dues rodes. El cost de la inspecció ITV per a ciclomotors serà l’establert segons les tarifes d’ITV aprovades per la Generalitat de Catalunya. La inspecció tècnica periòdica de ciclomotors es fa d’acord a la següent freqüència:

Fins a 3 anys: Exempt
De més de 3 anys: Biennal

Les persones que hagin de passar la inspecció hauran de RESERVAR HORA a través del web: www.citaprevia.cat o bé al telèfon 972 49 29 12.

Darrera actualització: 26.01.2021 | 11:28