Beques per a activitats esportives 2021-2022

Dimecres, 7 de juliol de 2021 a les 00:00

Els ajuts de la Mancomunitat La Plana per infants i joves d'entre 3 i 17 anys amb necessitats socioeconòmiques es poden demanar fins el 24 de setembre de 2021.

Fins el 24 de setembre de 2021, infants i joves amb necessitats socioeconòmiques que tinguin entre 3 i 17 anys, empadronats als municipis de Malla, així com Balenyà, El Brull, Folgueroles, Muntanyola, Sant Martí de Centelles, Santa Eulàlia de Riuprimer, Seva, Tona o Sant Miquel de Balenyà, poden sol·licitar a la Mancomunitat La Plana una beca per realitzar una activitat esportiva extraescolar al llarg de la temporada 2021-2022. 

Si ja s’ha tramitat una beca de menjador o beca d’escolarització pel curs 21-22, caldrà presentar la sol·licitud juntament amb els documents d’identitat dels membres de la unitat familiar, el volant de convivència i el document acreditatiu de l’activitat esportiva a la qual s’inscriurà. Qui no hagi tramitat cap de les anterior beques pot demanar hora amb l’educador/a social de referència.  

A més de la documentació ja descrita, a la sol·licitud caldrà adjuntar la següent documentació: 

 • Volant de convivència
 • DNI/NIF/NIE
 • Família nombrosa: carnet vigent.
 • Família monoparental: carnet vigent.
 • Infants en acolliment: resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.
 • Discapacitat d’algun membre de la unitat familiar: certificat que acrediti la discapacitat, emès per un Centre d’Atenció a Persones amb discapacitat (CAD) del Departament de Benestar i Família, o pels organismes competents d’altres comunitats autònomes.
 • Prestacions econòmiques d’urgència social: document acreditatiu de prestacions econòmiques d’urgència social, atorgades per administracions públiques, que tinguin per finalitat atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència, com per exemple l'alimentació, el vestit i l'allotjament.
 • Separació o divorci dels progenitors: conveni o sentència de separació/divorci.

El document de sol·licitud es pot trobar a la documentació adjunta a aquesta notícia i es pot fer arribar a través de: 

 • Registre presencial de la Mancomunitat La Plana
 • Oficina Atenció Ciutadana del vostre Ajuntament/EMD
 • Seu electrònica de la Mancomunitat La Plana

Per més informació o per demanar hora amb l’educador/a social truqueu a l’Àrea Social de la Mancomunitat La Plana (938 125 445), de dilluns a divendres, de 9 a 15 hores

Darrera actualització: 07.07.2021 | 11:31