BAN d'alcaldia sobre l’estat d’PREALERTA per sequera hidrològica

Divendres, 15 de juliol de 2022 a les 00:00

Atesa l'actual sequera i l'onada de calor que assola el municipi, per tal de prevenir futures restriccions, cal aplicar les següents mesures de gestió i limitació de consum d'aigua

Les principals mesures de limitació del consum d'aigua seran els següents:

 • Els volums lliurats per l'abastament de la població no podran superar una dotació màxima equivalent de 250 litres per habitant i dia
 • El reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com particular, ha de fer-se només en l'horari de 20h a 8h. El reg dels jardins particulars es pot realitzar, com a màxim, dos dies cada setmana.
 • Resta prohibit l'ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d'ús estàtic de l'aigua.
 • Es prohibeix als particulars la neteja de carrers, paviments, façanes i similars utilitzant mànegues d'aigua o altres sistemes que utilitzin una làmina d'aigua per arrossegar la brutícia
 • Es prohibeix la utilització d'aigua per a l'eliminació de pols i matèria en suspensió a l'aire
 • L'ús en granges d'aigua procedent de la xarxa d'abastament d'aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per l'abeurament i neteja dels animals
 • La utilització d'aigua per l'ompliment de piscines queda limitada als casos següents:
  • El reompliment parcial de piscines que disposin d'un sistema de recirculació de l'aigua, en les quantitats indispensables per reposar les pèrdues d'aigua per evaporació i neteja de filtres i per garantir la qualitat sanitària de l'aigua.
  • El primer ompliment de piscines de nova construcció:
  • La neteja de qualsevol tipus de vehicle queda limitada als casos següents
  • Fora dels establiments comercials es permet únicament la neteja de vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula mitjançant l'ús d'esponja i galleda.
 • També es permet la neteja de vehicles fora d'establiments comercials si és necessari per a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals.
 • Dins d'aquesta categoria s'inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d'animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments, així com els vehicles de transport de residus. En qualsevol cas, la neteja es farà amb la mínima utilització d'aigua possible.
Darrera actualització: 22.07.2022 | 11:46