Ajuts per rehabilitar habitatges buits en municipis de menys 1000 habitants

Dimecres, 6 de juliol de 2022 a les 00:00

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya obrirà una convocatòria d'ajuts per a la rehabilitació d'edificacions residencials buides, de titularitat pública o privada, per fomentar el repoblament en entorns rurals i de muntanya de Catalunya.

A qui va dirigit?

  • Que estiguin situats en municipis de fins a 1.000 habitants.
  • Que els municipis, sempre i quan tinguin menys de 3.500 habitants, estiguin situats en qualsevol de les següents comarques de muntanya: l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell, el Berguedà, la Cerdanya, la Garrotxa, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Ripollès, el Solsonès i la Vall d'Aran.

Quin és el termini?

El termini per presentar les sol·licituds està pendent de la publicació de la convocatòria al DOGC.

Documentació

Els sol·licitants hauran d'annexar amb la sol·licitud, emplenada d'acord amb el formulari normalitzat, el projecte tècnic de rehabilitació de l'edifici i la resta de documentació que s'indiqui a la Resolució de convocatòria.

Per al cas que les actuacions no exigeixin projecte, caldrà justificar en una memòria subscrita per tècnic competent l'adequació de l'actuació al Codi Tècnic de l'Edificació i la resta de normativa aplicable.

Igualment, el sol·licitant haurà d'acreditar que l'habitatge està buit d'acord amb allò que disposa l'article 3.d) de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, mitjançant els consums de serveis i subministraments, les altes dels mateixos o qualsevol altre mitjà probatori.

Com es tramita?

Per internet.

Més informació i requisits a: https://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/Rehabilitacio_entorn_rural?category=74c016ba-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1

Darrera actualització: 22.07.2022 | 13:14