Malla té un nou secretari

Dimarts, 26 de juny de 2018 a les 00:00
La secretària interventora actual, Laura Goula, amb caràcter interí per ocupar la plaça de secretària de l'Ajuntament de Malla, disposa d'un permís no retribuït per l'assistència al curs selectiu que realitza a l'INAP.

La secretària interventora actual, Laura Goula, amb caràcter interí per ocupar la plaça de secretària de l'Ajuntament de Malla, disposa d'un permís no retribuït per l'assistència al curs selectiu que realitza a l'INAP a la seu d'Alcalà de Henares, arrel d'haver aprovat les proves selectives per a l'ingrés a la Subescala de secretaria intervenció de l'Escala de funcionaris de l'administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Davant d'aquesta circumstància, l'Ajuntament vam sol·licitar l'assistència tècnica al Consell Comarcal d'Osona, per tal de garantir el correcte funcionament de les funcions de secretaria intervenció. El Consell Comarcal va acceptar aquesta petició, tot designant al funcionari Valentí Costa, que desenvoluparà aquesta responsabilitat, mentre duri el curs a l'INAP de Laura Goula.

Darrera actualització: 10.09.2018 | 09:38