Malla aprova el pressupost municipal pel 2019

Dimarts, 12 de març de 2019 a les 01:00

Al ple del mes gener es va aprovar el pressupost pel 2019 amb un total de 476.195 €.

Una de les partides a les que hi ha una diferència important respecte l’anualitat anterior és el Capítol de Despeses de Personal, ja que es preveu un augment de la dedicació del secretari interventor. També està prevista la creació d’una plaça d’arquitecte municipal a temps parcial per tal de poder consolidar aquesta figura a l’Ajuntament.

Entre les inversions previstes pel 2019, es preveu instal·lar una depuradora a la zona de l’Ajuntament, així com instal·lar un sistema de telecontrol a la xarxa d’aigua al pou i al dipòsit.

Una altra inversió prevista és el projecte d’asfaltat de tres trams de camins: la variant de la Font, la variant del Verdaguer i un tram del Camí Ral.

D’altra banda, i una vegada aprovat el pressupost,  es podrà realitzar una inversió finançada en part amb una subvenció de la Diputació de Barcelona i en part amb finançament propi utilitzant el romanent d’exercicis anteriors. Aquesta inversió preveu la construcció d’una rotonda a la zona de l’Ajuntament amb la finalitat de poder regular aquesta zona, on hi conflueixen diferents camins.

Es podrà consultar el pressupost detallat al Portal de Transparència a través de la pàgina web de l’Ajuntament.

Darrera actualització: 12.03.2019 | 17:50