L’Ajuntament obre dues línies d’ajuts econòmics

Dimarts, 3 de novembre de 2020 a les 00:00

A l’habitual de cohesió social i familiar, enguany s’hi suma l’ajut de suport a la infància i per l’impuls de l’activitat esportiva.

L’Ajuntament de Malla va aprovar en el ple del dilluns 5 d’octubre dues línies d’ajuts econòmics per a totes les persones i famílies de Malla que ho necessitin. Aquestes ajudes van encarades a reforçar el benestar dels veïns i veïnes, així com també a oferir les mateixes oportunitats a tothom i fer més fàcil el seu dia a dia.

Una d’aquestes línies ja és habitual de cada any. Aquest 2020, l’Ajuntament torna a impulsar un any més l’ajut per la cohesió social, mentre que l’excepcionalitat de les circumstàncies socials i sanitàries que s’estan vivint ha fet que l’Ajuntament pugui oferir un nou ajut per donar suport a la infància i la família i impulsar l’activitat esportiva.

Ajuts de suport a la infància i la família i impuls de l’activitat esportiva

L’Ajuntament destinarà un total de 3.825,80 euros a aquest programa de subvencions.

Van dirigits als infants i adolescents, de 3 fins a 18 anys, per cobrir alguna de les següents despeses que s’hagin produït des del 13 de març de 2020 i fins a la data de presentació de la sol·licitud:

  • Reforç escolar en l’etapa d’estiu, fins a 100 euros.
  • Colònies d’estiu, fins a 80 euros.
  • Casals d’estiu de Malla, fins a 160 euros.
  • Casals d’estiu fora del terme municipal de Malla, fins a 80 €.
  • Activitats esportives d’estiu, fins a 80 euros
  • Activitats educatives d’estiu: pintura, música, teatre... fins a 80 euros.
  • Compra d’ordinador o tablet per tal de cobrir necessitats virtuals de cursos online (Bretxa digital), fins a 250 euros

L’import màxim d’ajuts acumulable per persona és de 250 €.

Ajuts de cohesió social i familiar

L’Ajuntament destinarà un total de 3.402,11 euros a aquest programa de subvencions.

Els ajuts per llibres de text i material escolar i/o activitats extraescolars durant l’etapa d’escolarització (fins a 150€/persona), van per infants i joves de 3 a 18 anys.

Les subvencions per tractaments psicològic, de logopèdia i de tipus psicomotriu (fins a 500€/persona), per a persones amb discapacitat i/o prescripció o derivació de tractament.

El cas dels ajuts per a adquisició de productes d’ ortopèdia per ajudes tècniques a la llar o per a la mobilitat (fins a 250 €/persona) van destinats a persones amb discapacitat o amb problemes de mobilitat.

En quart lloc, els destinats a despeses de personal dedicat a l’atenció a persones grans i/o amb discapacitat (fins a 700€/persona) són per persones que rebin els serveis d’un cuidador professional en contractació directa o indirecta.

I, per últim, l’ajut pels bolquers i compreses (fins a 120 €/persona) és per persones adultes que pateixin d’incontinència.

L’import màxim d’ajuts acumulable per persona és de 800€.

Condicions generals

Per optar als ajuts caldrà presentar, per Registre d’entrada de l’Ajuntament de Malla, una sol·licitud de subvenció mitjançant model d’instància normalitzat, acompanyada de la documentació requerida. Tanmateix, també es pot sol·licitar telemàticament, des del web de l'Ajuntament, a través de l'apartat tràmits i serveis, entrant una instància.

Tots dos ajuts es poden sol·licitar fins al divendres 11 de desembre.

Pots consultar les bases específiques per a cadascun dels ajuts en aquest enllaç.

Darrera actualització: 03.11.2020 | 13:43