El porta a porta s’ampliarà a masies i habitatges

Dilluns, 9 de novembre de 2020 a les 00:00

Els residus reciclables es recolliran dos cops al mes, el rebuig un cop al mes i s'oferiran dues opcions pel que fa a la fracció orgànica.

L’ús indegut d’algunes àrees de deixalles, amb aportacions de residus totalment incontrolades que han fet augmentar els costos a l’Ajuntament, i l’increment de les ordenances de la Mancomunitat pel que fa a la recollida de residus, han fet que l’Ajuntament es plantegi ampliar el servei de recollida porta a porta també a les masies i habitatges de Malla. Tot i que amb el canvi les despeses de gestió també augmentaran i obligaran a modificar la taxa, que passarà a ser de 135€ per habitatge, s’intentarà minimitzar al màxim aquest increment oferint diferents bonificacions. A masies i habitatges, es recolliran els residus reciclables 2 cops al mes i el rebuig 1 cop al mes.

Pel que fa a la recollida orgànica, als tres nuclis s'hi aplicarà el mateix sistema que en l'actualitat, recollint dos cops per setmana, però és del tot inviable aplicar-lo a les masies i nuclis disseminats. Per aquest motiu, totes les masies i habitatges podran optar, pel que fa a l'orgànica, a una de les dues opcions següents: fer compostatge amb la fracció orgànica al propi habitatge, o bé optar per l'espai comunitari (l’actual àrea de deixalles d’Els Estudis s’habilitarà com una àrea d’emergència).

Totes les masies i habitatges que s’autogestionin la fracció orgànica tindran una bonificació de la taxa del 25%, quedant en 101,25€ per habitatge, mentre que les masies i habitatges que portin els residus orgànics a l’espai comunitari (l’actual àrea de deixalles d’Els Estudis) tindran un 10% de descompte en la taxa, quedant en 121,5 €/habitatge.

Per tenir dret a la bonificació, caldrà signar per escrit, abans del 31 de desembre de 2020, el compromís de dur a terme el compostatge o un altre tipus de gestió correcta de la fracció orgànica.

L’Ajuntament, amb el suport de la Mancomunitat La Plana, repartirà gratuïtament els contenidors per dipositar la fracció de rebuig i reciclable, així com també els compostadors, a totes les masies i habitatges.

Darrera actualització: 13.11.2020 | 12:05