L'Ajuntament lloga la nau municipal de l'Esclat a l'empresa Gesdip SAU

Dimecres, 31 de juliol de 2013 a les 00:00
Durant l'últim ple de l’Ajuntament de Malla es va aprovar l'adjudicació del contracte de lloguer de la nau municipal a l'empresa Gesdip SAU, propietària de la major part del centre comercial de Malla.
Durant l’últim ple de l’Ajuntament de Malla es va aprovar l’adjudicació del contracte de lloguer de la nau municipal a l’empresa Gesdip SAU, propietària de la major part del centre comercial de Malla. En base als acords assumits per l’Ajuntament de Malla i Gesdip SAU l’any 2005, on es preveia l’adjudicació directa o per concurs del lloguer de la nau a favor de Gesdip SAU, i dels termes concrets minuciosament detallats, l’Ajuntament actual ha provat de millorar aspectes ja acordats, com ara el termini d’arrendament, que es fixava en 25 anys més 10 de pròrroga, sense aconseguir el seu objectiu, que era fer-lo més curt per no hipotecar tant els futurs ajuntaments. 
L’aspecte que sí que va quedar obert en el document de 2005 era el preu del lloguer, que havia de ser el resultat de la mitjana de preus de naus comercials a la comarca. Donada la conjuntura econòmica actual s’ha acordat un preu de lloguer mensual de 1 euro per metre quadrat, és a dir de 2.000 euros al mes. No obstant, com que Gesdip SAU s’ha fet càrrec fins a dia d’avui de totes les despeses comunitàries del centre comercial, s’ha acordat compensar aquestes despeses amb la reducció del preu inicial fins arribar a 500 euros mensuals durant els primers dos anys, a partir de la signatura del contracte. Si Gesdip SAU trobés operador abans d’aquests dos anys, el preu a pagar passaria a ser de 2.000 euros a partir del moment de l’obertura de l’activitat. 
El contracte, doncs, queda fixat amb una durada de 20 anys més 10 de pròrroga voluntària per un preu de 2.000 euros mensuals, 500 durant els primers dos anys. Gesdip SAU podrà subarrendar la nau a qui cregui oportú i les despeses que haurà d’assumir seran les de serveis comunitaris, manteniment de la nau i cost dels serveis de llum i aigua, les obres necessàries per fer activitat comercial a la nau i la legalització de les activitats que s’hi facin. L’Ajuntament es farà càrrec del manteniment de la zona verda més al nord del sector, el manteniment de la zona d’equipaments al darrera de la nau, i l’enllumenat del vial públic que passa per davant del centre comercial.
 
Darrera actualització: 10.09.2018 | 09:38